Shravani Tatikonda | LambdaTest Certified πŸŽ“

Congrats! :clap: Shravani Tatikonda for becoming a LambdaTest certified professional.

:woman_student: Certification passed: TestNG | Selenium Java 101

  • Certificate ID of TestNG: TNG-NV0TKX

  • Certificate ID of Selenium Java 101: SJA-UYDTER

Follow on LinkedIn: Shravani Tatikonda

image image