Nikolaus Aryawan Ravato Wijaya | LambdaTest Certified πŸŽ“

Congrats! :clap: Nikolaus Aryawan Ravato Wijaya for becoming a LambdaTest certified professional.

:man_student: Certification passed: Selenium Java 101

  • Certificate ID of Selenium Java 101: SJA-7Y301W

Follow on LinkedIn: Nikolaus Aryawan Ravato Wijaya

image